Info Sekolah
Monday, 15 Jul 2024
  • Spenduyo Terdepan (Berkarakter dengan Prestasi dalam Kebersamaan)

Literasi Mabasa Bali Dumogi Lestari Lan Mesari

Pinanggal 13 April 2023 rahina wraspati semeng kawentenang acara literasi sane pinaka program ring SMP Negeri 2 Mendoyo sane wau karilis olih Bapak Kepala SMP Negeri 2 Mendoyo saking tahun ajaran 2022/2023. Literasi raina mangkin kabaktayang olih sisia saking kelas 8B dane mawasta Gusti Ayu Putu Somaira Adinda Putri. Literasi puniki kabaktayang nyabran raina wraspati santukan raina wraspati punika raina mabasa Bali,yadiastun galah puniki taler kawentenan ujian sekolah kelas 9 sane sampun kamargiang saking rainan soma ngantoa raina sukra pinanggal 14 april 2023.

 

Cerita literasi sane kabaktayang inggih punika mamurda Empas teken Angsa, piteket sane kasurat ring satua puniki iraga pinaka sisia patut mirengang napi sane kabaos olih bapak /ibu guru mangda stata kaelingang santukan punika patut anggen sesuluh hidup ring sisia sami.
Samian para sisia teleb mirengang literasi sane kabaktayang dumogi program puniiki prasida ngalntur tur parsida ngamolihang pikenoh.

 

Penulis : Nita

v77slot